5 HINDUSKICH WOJOWNIKÓW ŚWIATŁA, KTÓRZY MIELI WPŁYW NA DZISIEJSZY POZIOM ŚWIADOMOŚCI

Na pytanie, dlaczego aż pięć tak wybitnych postaci pochodzi właśnie z Indii, odpowiedź może wydawać się prosta, Indie to siódmy największy kraj świata pod względem powierzchni oraz aż drugi pod względem liczby ludności, która w 2017 roku wynosiła 1,339 mld ludzi. Nie należy jednak zapominać, że Indie to niezwykle uduchowiony kraj w którym odnajdywanie samego siebie jest obowiązkiem niemal każdego obywatela. Godne bowiem podziwu jest to, że dał światu tak wspaniałych myślicieli, ludzi miłości, autorytetów z których jeszcze przyszłe pokolenia będą czerpać inspirację. Oto pięciu z nich.

1. Mahatma Gandhi

Tego pana nie trzeba przedstawiać ale zrobimy to na potrzeby artykułu. Gandhi Mohandas Karamchand, zwany jako Mahatma Gandhi (Mahatma oznacza wielką duszę), urodził się 2 października 1869 roku w Porbandarze w zachodnich Indiach.  Indyjski filozof, pisarz, polityczny i duchowy przywódca Hindusów przed uzyskaniem niepodległości był jednym z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagatorem pacyfizmu jako środka walki politycznej. To ostatnie wbrew wielu opiniom jest dowodem na to, że pokojowa rewolucja jest jak najbardziej możliwa, co Gandhi udowodnił sto lat temu.

W dzisiejszych, trudnych  czasach fakt ten moim zdaniem powinien być bezwzględnie naśladowany gdy system wywiera coraz większy nacisk na społeczeństwo.  Poprzez pokojowe działania doprowadził bowiem do uzyskania niepodległości przez Indie, co było w tamtych okresie nieprawdopodobnym ciosem wymierzonym w agresywną, imperialną politykę Królestwa Wielkiej Brytanii. Polecamy wszystkim szczegółowo zapoznać się z biografią Gandhiego. Oczywiście poza bezpośrednią walką o niepodległość dał światu wiele mądrości, wygłaszanych w dziesiątkach przemów, które docierały do milionów ludzi na całym świecie.

„Pokój jest najpotężniejszą bronią ludzkości.”

Mahatma Gandhi
2. Jiddu Krishnamurti

Filozof, według którego można osiągnąć pełną wolność poprzez uważną obserwację własnego umysłu. Jiddu Krishnamurti urodził się 12 maja 1895 roku, w Indiach zachodnich, w tradycjonalistycznej rodzinie bramińskiej, jako ósme dziecko. Zgodnie z hinduistycznym zwyczajem otrzymał imię „Kriszna” – został nazwany po Krysznie – awatarze boga Wisznu, który sam był ósmym dzieckiem. Nauczał, że „wolność znajdujemy w niewybiórczym uświadomieniu sobie naszej codziennej egzystencji i działalności”, a człowieka wyzwala obserwacja związków, w jakie wchodzi z innymi ludźmi i światem, prowadzona wtedy, gdy zdaje sobie sprawę z iluzoryczności podziału na obserwującego i to, co obserwowane. 

Krishnamurti podkreślał potrzebę poznania samego siebie i zrozumienia restrykcyjnych i dzielących wpływów religijnych oraz nacjonalistycznych uwarunkowań człowieka. Uważał, że fundamentalne zmiany w społęczeństwie mogą być wprowadzone tylko poprzez transformację świadomości poszczególnych jednostek.  Jiddu Krishnamurti podróżował po całym świecie i wygłaszał przemowy do setek tysięcy ludzi, jego nauki po dziś dzień nie straciły, a wręcz zyskały na jakości.

„Prawda jest krainą bez ścieżki i nie można do niej podchodzić żadną ścieżką, żadną religią ani żadną sektą … Musisz być swoim własnym nauczycielem i własnym uczniem. W razie potrzeby musisz kwestionować wszystko, co człowiek uznał za wartościowe.”

Jiddu Krishnamurti
3. Osho

Szeroko znany również jako Bhagwan Shree Rajneesh, urodzony natomiast jako Rajneesh Chandra Mohan Jain 1 grudnia 1931 w Kuchwadzie, stan Madhya Pradesh w Indiach, zm. 19 stycznia 1990 w Punie. Charyzmatyczny mistrz duchowy pochodzący z Indii. Znakomity mówca swobodnie posługujący się zarówno wschodnimi tradycjami mistycznymi, jak zachodnią psychoterapią.  Jego nauki dotyczą nie tylko indywidualnego poszukiwanie sensu, lecz także najbardziej palących spraw społecznych i politycznych.

Żył w Indiach oraz przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych. Swoją osobą zainspirował powstanie szerzej rozumianego ruchu Osho, który nadal ma wielu wyznawców i zwolenników na całym świecie. Autor kilkuset książek – według różnych danych ich liczba waha się pomiędzy 400 oryginalnymi tytułami, a 750, włączając w to różne kompilacje. Tłumaczone na ponad 50 języków, gdzie np. w Związku Radzieckim książki Osho były surowo zakazane.  Polecamy dzieła Osho dzięki którym zrozumiecie, dlaczego znalazł się na tej liście.

„Urodziłeś się wolny, ale żyjesz w kajdanach. I zaakceptowałeś te kajdany bardzo chętnie i radośnie, gdyż są zrobione ze złota. Kajdany władzy, prestiżu, powszechnego poważania – wszystkie są pokryte pięknymi kwiatami. I pragniesz ich więcej, coraz więcej, bo myślisz, że one cię zdobią; myślisz, że są celem życia i jego znaczeniem. Problem nie tkwi w tym, jak osiągnąć wolność. Wolność jest twoją wewnętrzną naturą. Nie musisz jej osiągać. Problem tkwi w tym, jak pozbyć się kajdan: przede wszystkim musisz rozpoznać i zrozumieć, że kajdany są kajdanami, a nie ozdobą.”

Osho – „Budda drzemie w Zorbie”
4. Anthony de Mello

Anthony de Mello urodził się 4 września 1931 roku w Bombaju. Był hinduskim jezuitą, a także filozofem, przewodnikiem duchowym i psychoterapeutą. Sam określał się jako „chrześcijanina Wschodu”, a jego miłośnicy mówili o nim „mistrz modlitwy”. Napisał wiele książek poświęconych modlitwie i mistycyzmowi, a jego filozofia łączyła mistykę europejską z tą z Dalekiego Wschodu. Nowatorskie metody modlitwy oraz ćwiczenia duchowe wykorzystujące elementy psychoanalizy i psychoterapii zyskały popularność na całym świecie. Duchowa nauka, którą De Mello zawarł w swoich dziełach opiera się na trzech fundamentalnych założeniach: poznaniu, przebudzeniu oraz świadomości, które, jego zdaniem, są drogą do szczęścia, miłości oraz oświecenia.

Myślą przewodnią, która mu towarzyszyła były słowa: „Niczego się nie wyrzekać, do niczego się nie przywiązywać”. Autor studiował filozofię w Hiszpanii, by wrócić do Indii. W Punie odbył studia teologiczne. Znany między innymi jako autor książek takich, jak „Śpiew ptaka”, „Wahadło”, „Minuta mądrości”, czy też „Modlitwa żaby”. De Mello zmarł 2 czerwca 1987 roku w Nowym Jorku. Wkład De Mello w rozwój świadomości stał się bezcenny. „Przebudzenie” jako największe dzieło jest traktowane jako pozycja obowiązkowa dla ludzi rozwijających swoją świadomość.

„Dokład­nie tu i te­raz jes­teś szczęśli­wy, ale o tym nie wiesz,
po­nieważ two­je fałszy­we za­pat­ry­wania, twój zniek­ształco­ny ob­raz rzeczy­wis­tości zam­knęły cię w pułap­ce lęków, niepo­kojów, przywiązań, kon­fliktów, poczu­cia wi­ny; wreszcie w całej ga­mie ról które od­gry­wasz, po­nieważ tak zos­tałeś zap­rogra­mowa­ny.
Gdy­byś pot­ra­fił spoj­rzeć da­lej niż sięga to wszys­tko zro­zumiałbyś, że jes­teś szczęśli­wy, tyl­ko o tym nie wiesz”.

Anthony de Mello – Przebudzenie
5. Budda

Zgadza się.  Z pewnością samego „oświeconego” należy zaliczyć do tego grona gdyż wychowywał się jako indyjski książę. Właściwie. Siddhartha Gautama urodzony jako książę około 560 r. p.n.e. Budda był zwyczajnie człowiekiem i nie wspominał o żadnym natchnieniu boskim ani innej zewnętrznej sile. Wszystkie swoje osiągnięcia przy przypisywał on ludzkiemu wysiłkowi i inteligencji. Człowiek i tylko człowiek mógł stać się Buddą. Każdy więc może nim zostać jeżeli tylko będzie tego pragnął i zacznie nad sobą pracować. Budda był jednak tak idealnym człowiekiem, że zaczął być uważany za istotę nadprzyrodzoną.

Według Buddy człowiek stoi na najwyższej pozycji. Jest swoim własnym panem i nie ma żadnej istoty wyższej która rządziła by jego przeznaczeniem. Jeżeli w ogóle chcielibyśmy nazwać Buddę „zbawcą” to tylko po to aby podkreślić, że pokazał on swoim uczniom ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia i osiągnięcia Nirwany, ścieżkę którą każdy z nas mógłby podążać. Tylko pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za samego siebie, Budda oferuje swoim wyznawcom osiągnięcie wolności. Ta wolność myśli jest wyjątkiem w historii religii jest jednak niezbędna, gdyż jak twierdził Budda, wyzwolenie człowieka zależy od jego własnego sposobu zrozumienia Prawd, a nie od bożej łaski czy innej nadludzkiej siły ofiarującej dobrodziejstwa z zamian za posłuszeństwo. Choć wyżej wymienione postacie zasługują na ogromny szacunek, to sam twórca Buddyzmu jest tutaj oczywistym numerem jeden. Wyobraźcie sobie jaki wpływ na świat ma praktyka milionów ludzi na całym świecie podążająca za naukami Buddy.

„Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.”

Budda

Niech Światło Cię prowadzi. Gaja-San

Jeśli chcesz, możesz dać wyraz swojej wdzięczności stawiając nam kawę.❤

Podaj dalej!
komentarzy 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *