OSHO – Bhagwan Shree Rajneesh

OSHO – Charyzmatyczny mistrz duchowy pochodzący z Indii. Znakomity mówca swobodnie posługujący się zarówno wschodnimi tradycjami mistycznymi, jak zachodnią psychoterapią. Jego nauki dotyczą nie tylko indywidualnego poszukiwanie sensu, lecz także najbardziej palących spraw społecznych i politycznych.

Osho – Cytaty

„Buntownikiem jest ten, kto nie przeciwstawia się społeczeństwu, kto rozumie całą jego grę i po prostu wychodzi z niej. Ono staje się mu obojętne. Nie jest przeciw niemu. I to jest piękno buntu: wolność. Rewolucjonista nie jest wolny, bo ciągle z czymś walczy – jak może być wolny ? Ciągle przeciwstawia się czemuś. Jak działając przeciw czemuś, może być wolny ?”

„A śmierć zabierze wszystko, co nagromadziłeś – twoją władzę, twoje pieniądze, twój prestiż. Nic ci nie pozostanie, nawet ślad. Całe twoje życie zostanie unieważnione. Śmierć przyjdzie i zniszczy wszystko, co stworzyłeś, śmierć przyjdzie i udowodni, że wszystkie twoje pałace były tylko domkami z kart.
Osho – Dojrzałość. Odpowiedzialność bycia sobą.

„Dawaj dlatego, że masz, a nie dlatego, że spodziewasz się czegoś w zamian. Wszyscy handlarze kończą w piekle.”

„Możesz się dzielić z innymi tylko tym, co masz. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, będziesz dzielić się nieszczęściem. A kiedy dwie nieszczęśliwe osoby są ze sobą, to ich cierpienie nie podwaja się, lecz staje się kilkakrotnie większe. To samo dotyczy stanu błogości, to samo dotyczy bycia buntownikiem, to samo dotyczy wszystkiego.
Osho – Empatia. Najpiękniejszy rozkwit miłości

„Każde dziecko jest wychowywane, warunkowane przez jakąś religię. To jedna z największych zbrodni przeciwko ludzkości. Nie ma większego przestępstwa niż zaśmiecanie umysłu niewinnego dziecka pomysłami, które będą hamowały jego życiowe poszukiwania.
Osho – Wiara, zwątpienie, fanatyzm. Czy trzeba w coś wierzyć?

„Cały problem polega na tym, że nienawidzisz siebie, a chcesz pokochać drugą osobę; to niemożliwe. Druga osoba także nienawidzi siebie i chce pokochać ciebie. Lekcji miłości musisz najpierw nauczyć się sam.”
Osho – Empatia. Najpiękniejszy rozkwit miłości

„W życiu każdego człowieka dojrzewanie oznacza zagłębianie się w siebie – tam są korzenie.”

„Obserwuj egzystencję – zaskoczy cię. Co mają te biedne drzewa? Ani konta w banku, ani domu, ani ubrania. I zobacz, jakie są radosne – patrz na ich kwiaty, poczuj ich zapach. Niczego nie mają; każde ma tylko siebie. Wy macie wiele, ale nie macie samych siebie.”
Osho – Wiara, zwątpienie, fanatyzm. Czy trzeba w coś wierzyć?

„Idea, że jesteśmy wyjątkowymi istotami otworzyła przepaść pomiędzy tobą a egzystencją. Ta przepaść stwarza wszystkie twoje lęki i nieszczęścia, niepotrzebną udrękę i depresję. I wszyscy tak zwani przywódcy, czy to religijni, polityczni, czy społeczni, podkreślają znaczenie tej przepaści, pogłębiają ją. Nikt nie przejawia najmniejszego wysiłku, żeby ją przekroczyć, żeby sprowadzić człowieka z powrotem na ziemię, ażeby doprowadzić go z powrotem do zwierząt, ptaków i drzew i uznać absolutną jedność z egzystencją.”
Osho – Dojrzałość. Odpowiedzialność bycia sobą.

„Mówi się, że ludzie umierają w wieku trzydziestu lat, ale pochowani zostają dopiero w wieku siedemdziesięciu lat. Śmierć następuje bardzo wcześnie – myślę, że trzydzieści lat to też za dużo, śmierć następuje jeszcze wcześniej. Gdzieś w wieku dwudziestu jeden lat, kiedy prawo i państwo uznają cię za obywatela, następuje moment, kiedy człowiek umiera. W rzeczywistości, właśnie dlatego uznają cię za obywatela: teraz nie jesteś już niebezpieczny, nie jesteś już dziki, nie jesteś już nieokrzesany. Teraz wszystko zostało w tobie uporządkowane, naprawione; teraz zostałeś dostosowany do społeczeństwa. Tak właśnie się dzieje, kiedy naród daje ci prawo głosowania. Naród może teraz ufać, że twoja inteligencja została zniszczona – możesz głosować. Nie trzeba się ciebie obawiać; jesteś obywatelem, jesteś cywilizowanym człowiekiem. Ale wtedy nie jesteś już człowiekiem, jesteś obywatelem. (…) Później jest już tylko egzystencja pośmiertna.”
Osho – Podróż w nieznane. O życiu i umieraniu

„Ponieważ twoje stare nawyki są stare i są twoimi starymi towarzyszami, będą wciąż próbować cię zniewolić. Ale powinieneś być zawsze świadomy, że należy je przekroczyć. Powinieneś patrzeć, jak przychodzą i powiedzieć im: żegnajcie na zawsze.”
Osho – Wolność. Odwaga bycia sobą

„Ludzie ciągle mają problemy. Jeżeli pomożesz im rozwiązać jeden, pojawia się następny. Życie bez problemów wydaje się niemożliwe. Dlaczego?
Problemy skupiają uwagę, stwarzają pewnego rodzaju zajęcie, kierują umysł na zewnątrz. Gdyby ich zabrakło energia zostałaby skierowana do centrum naszej istoty. Centrum naszej istoty, w sanskrycie zwane śunjam, jest puste. Obawiasz się pustki, dlatego kierujesz swój umysł ku peryferiom, tworzysz problemy, a następnie starasz się je rozwiązać.”

Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Bezstronna obserwacja powoduje pojawienie się jasności, dzięki której można otrzymać tajemny klucz, poszukiwaną odpowiedź. Tak naprawdę potrzebujemy nie rozwiązań, lecz jasności. Właściwie zrozumiany problem zostaje rozwiązany, bo źródłem problemy jest pomieszany umysł.
Tworzysz problemy z powodu braku zrozumienia. Zrozumienie pojawia się wraz z wytworzeniem odpowiedniego dystansu.”

Osho – Księga ego. Wolność od iluzji


„Medytacja jest treningiem, który ma ci zapewnić niezależność i zmienić twoją świadomość. Zmiana i dojrzewanie świadomości powodują znikanie problemów.”

„Jeśli będziesz siebie kochał, wówczas ze zdumieniem stwierdzisz, że inni również będą cię kochać. Nikt nie kocha osoby, która nie kocha siebie. Jeżeli się o siebie nie zatroszczysz, któż inny może to uczynić? Człowiek, który nie kocha siebie, zaczyna siebie nienawidzić. Taka osoba staje się destrukcyjna. Nienawidzi wszystkich. Jest przepełniona gniewem i wściekłością. Stosuje przemoc. Życie takiego człowieka ulega zniszczeniu. Kochanie samego siebie jest wielką religijną wartością.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Żyjemy razem z innymi. Z tego powodu, wiedza o samym sobie została całkowicie zapomniana. Wiemy coś o sobie, ale dowiedzieliśmy się tego pośrednio – przez innych. To dziwne, absurdalne, że inni mówią nam jacy jesteśmy. Jakąkolwiek tożsamość ze sobą nosimy została nam ona dana przez innych, nie jest prawdziwa, to tylko przyporządkowanie.”

„Ludzkość trzymana jest w ciemności. Nie bez powodu. Ludzie żyjący w mroku nie wiedzą nic o rzeczywistości; można ich do woli i bez trudu wykorzystywać, zniewalać, oszukiwać, trzymać w ubóstwie i uzalezniać. Stare religie nie zajmowały się prawdą. Mówiły o niej, ale skupiały się na tym, aby trzymać ludzi z dala od prawdy. Jak dotąd udawało im się to, ale obecnie wszystkie chylą się ku upadkowi. Im szybciej znikną, tym lepiej.”
Osho – Księga zrozumienia

„Drzwi do rzeczywistości prowadzą nie przez umysł, lecz przez serce.
Największym problemem człowieka współczesnego pozostaje to, że akcent kładzie się na trening umysłu. Serce zaś pozostaje całkowicie zaniedbane. Nie pozwala mu się czuć, uczucia są odrzucane. Człowiek, który kieruje się uczuciami, uważany jest za słabego, dziecinnego, niedojrzałego. Takiego człowieka uważa się za staroświeckiego, prymitywnego. Społeczeństwo tak zdecydowanie potępia uczucia i serce, że ludzie boja się czuć. Człowiek zaczyna się posługiwać wyłącznie głową. Serce powoli staje się organem, który pompuje krew. 
Po raz pierwszy w historii gatunku ludzkiego zredukowano rolę serca do czysto fizjologicznej. A prawdziwe serce nie jest częścią ciała fizycznego, dlatego nauka nie jest w stanie go odkryć. O tym sercu możesz się uczyć z twórczości poetów, malarzy, muzyków i rzeźbiarzy.

Osho – Zdrowie emocjonalne. Przemień lęk, złość i zazdrość w twórczą energię

„Wszystkie rodzaje medytacji zostały stworzone w jednym celu: aby przenieść cię z głowy do serca, aby wyrwać cię z bagna umysłu i wprowadzić do wolności serca, aby uświadomić ci, że nie jesteś „głową”.
Głowa to wspaniały mechanizm. Używaj jej, lecz nie bądź przez nią używany. Głowa ma służyć twym uczuciom. Kiedy myślenie służy uczuciom, następuje równowaga. Twoją istotę ogarniają głęboki pokój i ogromna radość. 
Te uczucia pochodzą z twego wewnętrznego źródła. Ten proces przekształca ciebie.”

Osho – Zdrowie emocjonalne. Przemień lęk, złość i zazdrość w twórczą energię

„Dziecko zachowuje naturalne piękno, naturalną świeżość. Nie można tego powiedzieć o dorosłym. Jest zablokowany, zamrożony. Ustaje w nim swobodny przepływ energii, dlatego pojawiają się usztywnienie i obumieranie. Dorosły traci radość życia, pierwotny zachwyt i entuzjazm. Życie przestaje być dla niego owiane mgiełką tajemnicy. Osoba dorosła kieruje się racjonalnym rozumowaniem. Poezja i taniec przestają być dla niej wartościami. Życie traci smak.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Trzeba zrozumieć, że ta powszechna żądza władzy wynika z poczucia wewnętrznej pustki. Dominacja nad innymi ludźmi prowadzi do pozbawienia ich godności, niszczy indywidualność i przekształca w niewolników.
Człowiek spełniony nie pragnie władzy.”

Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Medytacja jest niezbędna, ponieważ umysł nie wypoczywa nawet podczas nocnego snu, jeżeli w ciągu dnia został przeładowany informacjami. Tylka kilka minut głębokiej medytacji zapobiega powstawaniu nerwicy.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Szaleństwo to unikanie problemów, rzeczywistości i stresujących sytuacji. Ludzie robią uniki na różne sposoby. Niektórzy stają się alkoholikami, inni biorą LSD lub palą marihuanę. Są też tacy, którzy chorują somatycznie – zapadają na choroby nowotworowe lub na gruźlicę albo dotyka ich paraliż. Choroba zwalnia ich z odpowiedzialności. Nie muszą konfrontować się z rzeczywistością. Są to sposoby chronienia ego. […]
Kiedy życie staje się nieznośne, gdy występuje w nim zbyt wielkie napięcie, pojawiają się nieuleczalne choroby. Są nieuleczalne, ponieważ pacjent je współtworzy. A bez współpracy pacjenta nie można wyleczyć choroby.”

Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Powinniście spostrzegać jedynie to, co istnieje na zewnątrz was oraz w waszym wnętrzu. Na zewnątrz istnieją obiekty, w środku zaś myśli. Macie patrzeć na to w sposób wolny od wszelkich oczekiwań. Nie istnieje żaden cel tego postrzegania. Po prostu spostrzegacie. Jesteście świadkami wolnymi od przywiązań. Ta obserwacja, ta uważność wprowadza was w przestrzeń spokoju, pustki, w przestrzeń wolną od myśli. Spróbujcie tego, a pojawi się poznanie. Po rozpuszczeniu myśli budzi się świadomość.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Będąc autentyczny i naturalny, chronisz siebie przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi.”

„Chore społeczeństwo nie toleruje zdrowych jednostek. Osoby, które nie podążają za tłumem są piętnowane i eliminowane. […] Społeczeństwo nie toleruje osób, ukazujących mu jego wady, mówiących prawdę,. Łatwiej usuwać ludzi takich jak Sokrates i maskować własną hipokryzję. Usuwa się ludzi oświeconych, a następnie stawia się pytanie, w jaki sposób można osiągnąć oświecenie.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji

„Nie kieruj gniewu przeciwko rodzicom. Gniew nie rozwiązuje żadnych problemów. Twoi rodzice, nauczyciele i sąsiedzi zasługują nie na gniew, lecz na współczucie. Nie potrafili postępować inaczej. Mając dobre intencje, niszczyli ciebie, podobnie jak sami byli niszczeni przez swoich rodziców.”
Osho – Księga ego. Wolność od iluzji


„Swoim gniewem karzesz samego siebie za błędy popełnione przez innych”.

„Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują, a za pozostałych się modlisz. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.”


„Wszystkie swoje myśli otrzymałeś od innych. Czy możesz znaleźć choć jedną myśl, która jest twoja, autentycznie twoja, którą ty zrodziłes?”

„W cokolwiek wierzysz, dokonujesz projekcji. Wiara jest projekcją. Przypomina projektor w sali kinowej: na ekranie widzisz coś, czego nie ma. Projektor jest ukryty, a ty nie patrzysz na projektor, obserwujesz ekran. Projektor masz za sobą, tam wszystko się dzieje, lecz ty spoglądasz na ekran. Gra toczy się w umyśle, a umysł wypełniony wiarą, zawsze dokonuje jakiejś projekcji, widzi coś, czego nie ma. To jest problem: umysł, który wierzy, nie ma jak się bronić, dzięki czemu oszuści mogą go wykorzystywać, a oszuści są wszędzie.”

„W egzystencji nie ma nikogo, kto byłby wyżej, ani nikogo, kto byłby niżej. Źdźbło trawy i ogromna gwiazda są sobie absolutnie równe… Ale człowiek chce być wyżej od innych, chce podbić naturę, stąd też musi ciągle walczyć. Z tej walki pochodzi cała złożoność. Niewinna osoba to taka, która wyrzekła się tej walki; której już nie interesuje bycie wyżej, która nie chce już dłużej grać, udowadniać, że jest kimś szczególnym; która stała się niczym kwiat róży czy kropla rosy na liściu lotosu, która stała się częścią tej nieskończoności; która się stopiła i zjednoczyła z oceanem, będąc teraz jedynie falą…”

„Mówię po prostu, że istnieje sposób, aby być zdrowym rozsądkiem. Mówię, że możesz pozbyć się całego tego szaleństwa stworzonego przez przeszłość w tobie. Po prostu będąc prostym świadkiem procesów,myślowych. 
Po prostu siedzi cicho, jest świadkiem myśli i przechodzi przed tobą. Po prostu być świadkiem, nie przeszkadzać, nawet nie osądzać, ponieważ w chwili, gdy osądzasz, straciłeś czystego świadka. W momencie, gdy mówisz „to jest dobre, to jest złe”, już wskoczyłeś na proces myślowy. 
Stworzenie luki między świadkiem a umysłem zajmuje trochę czasu. Kiedy pojawi się luka, czeka cię wielka niespodzianka, że ​​nie jesteś umysłem, że jesteś świadkiem, obserwatorem.
Ten proces oglądania jest alchemią prawdziwej religii. Ponieważ, gdy stajecie się coraz bardziej zakorzenieni w głoszeniu, myśli zaczynają zanikać. Jesteś, ale umysł jest całkowicie pusty. 
To jest moment oświecenia. W tym momencie po raz pierwszy stajesz się bezwarunkową, zdrową, naprawdę wolną istotą ludzką. ”

„Porzuć pomysł bycia kimś, ponieważ już jesteś arcydziełem. Nie można cię poprawić. Musisz tylko przyjść, poznać, zrealizować. ”

„Każda osoba przychodzi na ten świat z określonym przeznaczeniem – ma coś do spełnienia, pewne przesłanie musi zostać dostarczone, część pracy musi zostać ukończona. Nie jesteś tu przypadkowo – jesteś tu sensownie. Jest za tobą cel. Całość zamierza zrobić coś przez ciebie ” 

„Istniejesz w czasie, ale należysz do 
wieczności – jesteś przenikaniem wieczności do świata czasu – jesteś 
nieśmiertelny, żyjesz w ciele śmierci – twoja świadomość nie zna śmierci, nie 
rodzi się – to tylko twoje ciało rodzi się i umiera – Ale nie jesteś świadomy 
swojej świadomości – Nie jesteś świadomy swojej świadomości – I to jest cała sztuka medytacji; Uświadomienie sobie samej świadomości. ”

„Ciemność to brak światła. Ego to brak świadomości. ”

„Największy strach na świecie to opinia innych, a gdy nie boisz się tłumu, nie jesteś już owcą, stajesz się lwem. W twoim sercu rozlega się wielki ryk, ryk wolności. ”

„Kochaj osobę, ale daj jej całkowitą swobodę. Kochaj tę osobę, ale od samego początku jasno mów, że nie sprzedajesz swojej wolności. ”

„Jeśli kochasz kwiat, nie podnoś go. Bo jeśli go podniesiesz, umiera i przestaje być tym, co kochasz. Więc jeśli kochasz kwiat, niech tak będzie. Miłość nie polega na posiadaniu. Miłość polega na uznaniu ”.

„Smutek daje głębię. Szczęście daje wysokość. Smutek daje korzenie. Szczęście daje gałęzie. Szczęście jest jak drzewo idące w niebo, a smutek jest jak korzenie schodzące w łono ziemi. Oba są potrzebne, a im wyżej drzewo idzie, tym głębiej idzie jednocześnie. Im większe drzewo, tym większe będą jego korzenie. W rzeczywistości jest zawsze proporcjonalny. To jest równowaga. ”

„Wschód upadł, ponieważ próbował medytacji bez miłości. Zachód zawiódł, ponieważ próbował miłości bez medytacji. Cały mój wysiłek polega na przekazaniu wam syntezy, całości – co oznacza medytację plus miłość ” 
– Osho, Odwaga: Radość życia w niebezpieczeństwie 

„Na świecie potrzebny jest zupełnie nowy rodzaj edukacji. Osoba, która urodziła się jako poeta, okazuje się głupia w matematyce, a osoba, która mogłaby być wielkim matematykiem, po prostu gromadzi historię i czuje się zagubiona. Wszystko jest zawrotne, ponieważ edukacja nie jest zgodna z twoją naturą: nie oddaje szacunku jednostce. Zmusza wszystkich do określonego wzoru ” 
Osho, The Secret of Secrets

„Miłość czyni cię zbuntowanym, rewolucyjnym. Miłość daje wam skrzydła do szybowania. Miłość daje ci wgląd w różne rzeczy, aby nikt nie mógł cię oszukać, wykorzystać, prześladować. A kapłani i politycy przeżyją tylko na waszej krwi – przetrwają tylko dzięki wyzyskowi. Wszyscy kapłani i politycy są pasożytami ” 

„Zrozumienie siebie pojawia się tylko w związku, w obserwowaniu siebie w relacji do ludzi, pomysłów i rzeczy; do drzew, ziemi i świata wokół ciebie i wewnątrz ciebie. Związek jest lustrem, w którym objawia się jaźń. Bez samoświadomości nie ma podstaw do właściwej myśli i działania. ” 

„Transformacja świata jest wynikiem transformacji samego siebie, ponieważ jaźń jest produktem i częścią całego procesu ludzkiej egzystencji. Aby się zmienić, niezbędna jest samoświadomość; nie wiedząc, kim jesteś, nie ma podstaw do właściwej myśli i bez znajomości siebie nie może być transformacji.”

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.