PODRÓŻ POPRZEZ ZAKAMARKI LUDZKICH POTRZEB W KIERUNKU SPEŁNIENIA, SAMOUŚWIADOMIENIA, NA DRODZE W POSZUKIWANIU SIEBIE ORAZ ABSOLUTNEJ BOSKOŚCI. OTO 10 CYTATÓW JOGINA PARAMHANSA JOGANANDA

Paramhansa Jogananda urodził się jako Mukunda Lal Ghosh 5 stycznia 1893 w Gorakhpur w Indiach, w religijnej i zamożnej rodzinie hinduskiej. W wieku 17 lat został uczniem czcigodnego Swamiego Sri Yukteswara Gir. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie w Kalkucie w roku 1915 złożył oficjalne ślubowanie i został mnichem zakonu Swamich. Wówczas otrzymał imię Jogananda, oznaczające błogość. Ananda jest skutkiem boskiego związku – jogi. Jogananda rozpoczął dzieło swego życia od założenia szkoły dla chłopców, w której połączył nowoczesne metody edukacji z treningiem jogi oraz naukami natury duchowej. Celem Paramhansy Joganandy było szerzenie starożytnej wiedzy Indii i filozofii jogi na całym świecie, głównie za pośrednictwem tradycyjnej metody medytacji. Przez kilkanaście lat wykładał i nauczał na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

„Cały wszechświat jest kosmicznym filmem Boga, a jednostki są tylko aktorami w boskiej grze, którzy zmieniają role poprzez reinkarnację; Głębokie cierpienie ludzkości jest zakorzenione w zbyt ścisłym identyfikowaniu się ze swoją obecną rolą, a nie z reżyserem filmu czy Bogiem ”.

Paramhansa Jogananda

„Wszyscy ludzie mają absolutne prawo używać swojego rozumu w sposób właściwy lub niewłaściwy. Niewłaściwe używanie otrzymanego od Boga rozumu prowadzi do cierpienia albo do grzechu; właściwe jego używanie rodzi radość i szczęście. Bóg jest nieskończenie dobry, łaskawy i szlachetny. Nigdy nas nie karze, nie możemy Go „obrazić”. Kocha nas wszystkich jednako, zarówno świętego, jak i grzesznika. To my sami karzemy siebie poprzez własne nierozumne działania, które każą nam popełniać czyny niezgodne z prawem. Nagradzamy zaś siebie wewnętrznym poczuciem szczęścia i spokojem umysłu. Już samo to wyjaśnia, dlaczego Boża odpowiedzialność kończy się tam, gdzie człowiek sprawuje władzę swoim rozumem i gdzie kieruje się wolną wolą”.

Paramhansa Jogananda – Szepty Wieczności

„Człowiek odrzucił daną mu przez Boga wolność i tym samym sprowadził na siebie ignorancję, cierpienie fizyczne, przedwczesną śmierć i inne troski. Zbiera to, co posiał. Prawo przyczyny i skutku odnosi się do każdego istnienia. Każde „dzisiaj” w ludzkim życiu jest zdeterminowane czynami każdego „wczoraj”, a każde „jutro” zależy od sposobu, w jaki człowiek radzi sobie i przeżywa swoje „dzisiaj”.

Paramhansa Jogananda – Szepty Wieczności

„Nawyk jest automatycznym mechanizmem mentalnym, który pozwala działać bez udziału siły woli i wysiłku, niezbędnych przy wykonywaniu nowych czynności. Nawyki ułatwiają działanie. Dobre nawyki i zalety mogą tworzyć radość wieczną. Mechanizm ten źle używany, staje się wielkim przeciwnikiem człowieka. Złe nawyki przyciągają zło. Złe nawyki i grzech to przejściowe, sprowadzające nieszczęście nawyki duszy. Godnym ubolewania jest przymus czynienia zła wbrew swojej woli, tylko dlatego, że jest to działanie nawykowe, pociągające za sobą cierpienie. Cudownie jest nawykowo postępować właściwie, pomnażając dobro i szczęście. Moc nawyku jest nadrzędna w życiu ludzkim. Większość ludzi spędza życie na podejmowaniu dobrych postanowień, których nigdy nie udaje im się zrealizować. Zwykle nie robimy tego, co robić pragniemy, tylko to, do czego przywykliśmy. Nie popadaj w poczucie bezradności, jeśli masz jakieś niepożądane nawyki. Nadeszła pora je przezwyciężyć, kształtując w sobie siłę woli i nawyk regularnej, właściwej medytacji. Możesz się uwolnić ze szponów złych nawyków i stworzyć nawyki myśli i działania, które pociągną za sobą upragnione rezultaty”.

Paramhansa JoganandaJak obudzić w sobie prawdziwy potencjał

„Skoro przyjmujemy, że w naturze obowiązuje zasada przyczyny i skutku, zaś w fizyce zasada akcji i reakcji, jakże mielibyśmy nie przyjąć, że to prawo naturalne obejmuje także istoty ludzkie? Jeśli pojmujemy świadomość jako podstawę wszystkiego, pojawia się pytanie: „Czy ludzie również nie należą do porządku naturalnego?” Stąd bierze się prawo karmy: „Co posiejesz, to zbierzesz”. Jeśli siejesz zło, zbierzesz zło w formie cierpienia. Jeśli posiejesz dobro, zbierzesz dobro jako radość wewnętrzną.
Aby zrozumieć karmę, musisz uświadomić sobie, że myśli są rzeczami. Nasz wszechświat w ostatecznej analizie składa się nie z materii, lecz ze świadomości. Materia reaguje znacznie silniej, niż sądzi większość ludzi, na potęgę myśli. Siła woli kieruje energią, energia zaś oddziałuje na materię. Materia jest zatem energią.
Każde działanie, każda myśl, powoduje odpowiedni rezultat.
Ludzkie cierpienie nie jest więc oznaką gniewu Bożego, lecz gniewu Natury. To znak ludzkiej ignorancji w dziedzinie boskich praw.
Prawo to jest niezmienne i zawsze skuteczne”.

Paramhansa Jogananda – Karma i reinkarnacja

Nasze myśli, wola, uczucia, siła mięśni, prawidłowe funkcjonowanie narządów i gruczołów – to wszystko jest zależne od Siły Życia. Miliardy komórek ciała żyją i prawidłowo funkcjonują dzięki tej tajemnej, witalnej mocy. Ludzkie ciało otacza aureola świadomej Energii Kosmicznej. Poprzez wibracje Energii Kosmicznej Boża inteligencja zasila nasze organizmy Siłą Życia. Rdzeń przedłużony, tzw. „usta Boga”, to antena, która przyjmuje energię ze Świadomości Kosmicznej. Wyrażając świadomie życzenie, możesz zaczerpnąć Energii Życia przez rdzeń przedłużony i zasilić zasoby energii zużywanej przez nasze myśli, uczucia i aktywność fizyczną. Wola stawia most pomiędzy Energią Życia w ciele, a Energią Kosmiczną, która je otacza. Jeśli będziesz postępował zgodnie z tymi wskazówkami, nauczysz się czerpać Kosmiczną Energię Życia, aby ożywić każdą komórkę ciała. Będziesz doświadczać siebie jako Energii Życia – a nie tylko jako ciała, składającego się z kości i mięśni”.

Paramhansa Jogananda – Jak zyskać promienne zdrowie i witalność

„Nie osądzajcie innych; siebie samych osądźcie”. Jeśli lubisz rozprawiać głośno o cudzych winach, możesz zaspokoić to pragnienie, opowiadając wszystkim o własnych błędach. Przekonasz się, jakie to uczucie. Jeśli nie będziesz mógł znieść publicznego ujawnienia własnych win, nie wolno ci czynić tego samego drugiemu”.

Paramhansa Jogananda – Związki duchowe

„Ty sam jesteś za siebie odpowiedzialny. Ani twoi przyjaciele, ani świat nie odpowiadają za twoje czyny w ostatecznym rozrachunku. Nikt nie ma takiej władzy, by pozbawić cię szczęścia, chyba że pozwolisz wpływać na siebie przeciwnym myślom i czynom innych ludzi. Masz obowiązki na tym świecie, w sferze, w której umieściła cię twoja karma (działanie). Pomagaj w osiąganiu swojego zbawienia służąc drugiemu człowiekowi. Niczym bezstronne promienie słoneczne musisz rozsiewać promienie nadziei w sercach biednych i opuszczonych, wzniecać odwagę w serach przybitych i nową siłę w sercach tych, którzy uważają się za przegranych. Naucz się widzieć Boga we wszystkich ludziach. Kiedy zaczniesz odczuwać swoją jedność ze wszystkimi istotami ludzkimi, poznasz, czym jest boska miłość. Służąc, zapominamy o małym egoizmie, a wówczas dostrzegamy jedyną niezmierzoną Jaźń Boga, która przez nas płynie”.

Paramhansa Jogananda – Jak odnieść sukces

„Sukces, zdrowie i mądrość są naturalnymi atrybutami duszy. Identyfikacja ze słabymi myślami i nawykami, jak również brak koncentracji, wytrwałości i odwagi są odpowiedzialne za cierpienia wynikające z biedy, chorób i im podobnych przyczyn. Twoje myśli pełne lęku paraliżują zdolność do osiągnięcia sukcesu. Sukces oraz doskonałość umysłu i ciała są wartościami przyrodzonymi człowiekowi, ponieważ został on stworzony na obraz Boga. Aby móc upomnieć się o to przyrodzone prawo, człowiek musi jednak najpierw pozbyć się iluzji swoich ograniczeń. Wszystko należy do Boga. Dlatego pamiętaj zawsze, że jako dziecko Boga posiadasz wszystko, co należy do twego Ojca. Powinieneś odczuwać pełną satysfakcje i spełnienie wiedząc, że masz dostęp do wszystkiego, co jest własnością Boga. Twoim dziedzictwem jest doskonałość i dobrobyt, choć wybierasz niedoskonałość i ubóstwo. Poczucie posiadania wszystkiego musi stać się nawykiem każdego człowieka”.

Paramhansa Jogananda – Jak zdobyć odwagę, spokój i pewność siebie

„Wszystkie nauki jogi przestrzegają ludzi przed pokazywaniem tajemnych mocy, jeśli nie czują oni w sobie boskiego pozwolenia. To ostrzeżenie ma chronić aspirującego jogina przed popadnięciem w duchową dumę. Wielki mistrz Sri Ramakriszna przestrzegał swoich uczniów przed duchową dumą, mówiąc: „Zwyczajną dumę stosunkowo łatwo jest poskromić, bowiem w wymiarze relatywizmu żaden stan umysłu nie trwa zbyt długo. Po dumie wkrótce przychodzi upadek albo przeciwstawne siły, które rodzą wewnętrzny konflikt i poczucie nieszczęścia. Fundamenty ziemskiej dumy nie są solidniejsze od bańki mydlanej. Jednak duma duchowa opiera się na czymś rzeczywistym i czasem trzeba wielu inkarnacji, by się z nią uporać”.

Paramhansa Jogananda – Objawienia Chrystusa

Jeśli chcesz, możesz dać wyraz swojej wdzięczności stawiając nam Kawę.❤

W uniesieniu ku Boskości, Raffi

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.