Wszystkie nasze rozterki, trudności, żale, złości, wynikają z naszej ludzkiej umiejętności snucia opowieści i ich interpretacji, składających się na nasze relacje. Chociaż często powodują ból i udrękę, bez