Na pytanie, dlaczego aż pięć tak wybitnych postaci pochodzi właśnie z Indii, odpowiedź może wydawać się prosta, Indie to siódmy największy kraj świata pod względem powierzchni oraz aż