Termin „orwellowska rzeczywistość” jest nam wszystkim dobrze znany. Autor „1984” oraz „Folwarku zwierzęcego” wzniósł się na wyżyny swoich literackich możliwości by w tak perfekcyjny sposób pokazać nam beznadziejne