TRIADA CYFROWA 3-6-9 O KTÓREJ ZROBIŁO SIĘ GŁOŚNO ZA SPRAWĄ FENOMENU NIKOLI TESLI

Ostatnio ta triada cyfr (3,6,9) zrobiła się głośna za sprawą fenomenu Nikoli Tesli. Nie znam uzasadnienia jego sympatii do tych liczb  ale muszę przyznać, że mają one w sobie jakąś numerologiczną tajemnicę,

bo np.:

  • 3+6+9= 18, 18 = 1+8 = 9,
  • 3 x 6= 18, 18 = 1+8 = 9
  • 6 x 9 =54, 5+4 = 9
  • 3 x 9 = 27, 2 + 7 = 9

itd. ciągle ten sam numerologiczny wynik. Nawet 9 x 9 = 81,  81= 8+1= 9.

Używając cyfr do zrozumienia rzeczywistości  i uzyskania stopnia wtajemniczenia można powiedzieć, że już w starożytności  rozumiano rzeczywistość i na pozór tajemne  poznawanie zasad rządzących światem. Stopnie wtajemniczenia były trzy. Oto one:

– pierwszy stopień wtajemniczenia to znaczenie symboli : 1+2=3.

Cyfra 1 oznacza mężczyznę (samca, podstawę tworzenia, znak plus), cyfra 2 to dopełnienie mężczyzny (kobieta, matka). Łącząc się (dodając)  tworzą twórczą jedność  i wynik połączenia obydwu przeciwności czyli dziecko. Dziecko, potomek (3) jest pierwszym stopniem wtajemniczenia wynikającym ze zrozumienia jak działa świat i że rzeczywistość składa się z twórczych par warunkujących się przeciwieństw.

Biblijny opis aktu stworzenia świata (w tym także człowieka) posługując się nieco  innymi symbolami też to potwierdza (niebo – ziemia, to co fruwa – to co pełza, woda – ziemia, mężczyzna – kobieta, itp.)

– drugi, wyższy poziomem wtajemniczenia symbolizuje para 4 i 5.

Połączenie tej pary daje wprawdzie cyfrę 9 ale należy ją pomniejszyć o wynik połączenia pierwszej najniższej podstawowej jedności czyli o cyfrę 3 bowiem każdy rozwój powstaje na bazie poprzedniego stopnia (wynika to też z tzw. prawa podwójnej negacji: nowe jest zaprzeczeniem starego ale całkowicie starego nie może zaprzeczyć czyli nie uwzględniać!).

Wówczas efektem takiego działania  będzie  4+5=9-3=6 a jego efektem i symbolem są miłości, opiekuńczości symbolizowany właśnie przez cyfrą 6.

– trzecim działaniem rozwiniętych par jest symboliczne działanie 7+8 pomniejszone o dorobek i rozwój poprzedniego poziomu czyli o cyfrę 6 i będzie wyglądał następująco:

7+8=15=15-6=9

Uwaga!

Jest jeszcze drugi sposób liczenia tego trzeciego stopnia wtajemniczenia gdy dany człowiek nie jest w stanie na tyle duchowo się rozwinąć aby zdobyć trzeci stopień poznania w czasie ziemskiego życia a mianowicie:

15-6=(1+5)-6=6-6=0

ma on odniesienie do sytuacji gdy do zrozumienia rzeczywistości dochodzi się dopiero po opuszczeniu jaźni przez ciało. 0 (zero) jest bowiem symbolem końca ziemskiego poznawania rzeczywistości. Jest jednocześnie możliwością nowej skali poznawczej w nowym ciele po reinkarnacji. Jest też symbolem tego, że nowe ciało nie jest obarczone wspomnieniami z poprzedniego wcielenia a więc lekcję życia musi przerabiać od nowa. I tak zaczyna się kolejny cykl ziemskiego życia tej samej jaźni w nowym ciele, aż do ustania konieczności rozwoju poprzez kolejne wcielenia.

Cyfra 9 symbolizuje najwyższy a tym samym duchowy poziom świadomości i wtajemniczenia.

„Symbolizm Dziewiątki: Podstawowym symbolem numerologicznej Dziewiątki jest wysoko rozwinięta duchowość. Człowiek o tej wibracji pragnie służyć bliźnim i nauczać ich altruistycznego podejścia do życia. Przekazuje wiedzę daleko wykraczającą poza to, czego można nauczyć się na uniwersytetach i na różnego rodzaju kursach. Przekaz Dziewiątki jest żywy i całkowicie naturalny. Nie uczy ona po to, by zdobyć uznanie czy pieniądze. Jej praca jest w stu procentach bezinteresowna.”

fragment cytatu z opisu tajników numerologii: (https://astroweb.pl/numerologiczna-9.php)

I wszystko to także określa symboliczna cyfra 144000  z apokalipsy św. Jana i ma określać te dusze które dostaną się do symbolicznego nieba (jako spełnienia tu na ziemi) Aby to zrozumieć należy przeprowadzić następujące działanie: 

144000=1+4+4+0+0+0= 9

Te trzy zera nie biorące udziału w działaniu znaczą przejście trzech stopni rozwoju i wtajemniczenia. Oznaczają jednak także przekroczenie granicy świata materialnego. „Niebo” to w zasadzie symbol spełnienia, osiągnięcia spokoju, swoisty sam zerowy środek przecięcia ramion Krzyża Życia (Ankha z mitologii egipskiej) wynikającego z mądrości i zrozumienia, że jesteśmy cząstką Najwyższego a ON w całości jest nami.

Tak się składa, że urodziłem się 24 grudnia 1944 r.

Dodając do siebie wszystkie te cyfry.

2+4+1+2+1+9+4+4 = 27 a 2+7 = 9

Jak widać „moje dziewiątki pojawiają się aż trzy razy, bo:

24+12=36 czyli 3+6=9

1944= 1+9+4+4=18, czyli 1+8=9

No i 24+12+1944 też=9

Czyli, że jestem numerologiczną i astrologiczną 9-tką. Przyznaję, że w pełni się pod tym podpisuje. Ja już swoje „niebo” mam,  jest nim zrozumienie a nie żaden tam święty spokój.

I jeszcze jedno.

Wspomniany na początku Nikola Tesla urodził się 9 lipca 1856 r. Popatrzmy jaką cyfrę da numerologiczne zliczenie tych cyfr:

9+7+1+8+5+6=36 a 3+6=9

Andrea Osjano

„Gdybyś tylko znał doniosłość cyfr 3, 6 i 9 miałbyś klucz do wszechświata”.

(Nikola Tesla)

Jeśli chcesz, możesz dać wyraz swojej wdzięczności stawiając nam kawę.❤

Podaj dalej!
komentarzy 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *