ŻYJ WEDŁUG WŁASNYCH ZASAD – CZYM JEST PRAWDZIWY BUNT? – OSHO

Każdy z nas miał do czynienia z buntem. I niezależnie w którym miejscu się znajdujemy, zawsze znajdzie się powód do stawienia oporu. Takiego buntu wynikającego z braku zgody na zaistniałą sytuację, która nie do końca jest  zgodna z naszym systemem wartości, wierzeń, czy też postrzegania naszej rzeczywistości. Coś na zasadzie: nie godzę się na to, to jest nie dopuszczalne,  trzeba to zmienić.

„Buntownik po prostu żyje chwilą, świadomie, bez potrzeby dominowania ani za życia, ani po śmierci. Nie ma w nim żądzy władzy. Jest badaczem duszy. Naukowcy kierowani wątpliwościami, sceptycyzmem, ciekawością badają świat – on kierowany tym samym prowadzi poszukiwania w głębi siebie. Nauka bada obiektywną rzeczywistość, buntownik – subiektywność. On nie potępia wątpliwości, nie potępia sceptycyzmu, nieposłuszeństwa, laickiego podejścia do rzeczywistości. Wchodzi do swojego wnętrza jak naukowiec.”

Osho

Myślę, że nie ma na tym świecie osoby, która nie doświadczyła w sobie uczucia buntu. I ten bunt jest słuszny gdyż wynika z naturalnego prawa do wolności i swobody wyrażania samego siebie. Ale żeby wyrazić siebie, trzeba najpierw siebie w sobie odnaleźć. W przeciwnym wypadku buntownik zamieni się w rewolucjonistę. A to już zupełnie inna para kaloszy.

Jak świat światem, jedyne co rewolucja może stworzyć, to niekończący się ciąg zmian. Napotykających na brak zrozumienia zmieniającego się otoczenia. Co nieustannie prowadzić będzie do kolejnych rewolucji. 

Prawdziwy bunt nie polega na stawianiu oporu, nie polega na zmienianiu otoczenia, obalaniu, niszczeniu. Polega na odpuszczeniu. Pozbyciu się pewnego obciążenia, którego ktoś nakładł nam do plecaka, gdy wyruszyliśmy na wędrówkę życia. I bez tego obciążenia możesz podążyć drogą, która z tworzona jest już na twoich zasadach. Zasadach czystej niezmąconej jaźni, a dotrzesz do niej pozbywając się narzuconej tożsamości.

Ponieważ:

„Buntownik nie należy do żadnego kościoła, żadnej organizacji, bo nie chce być naśladowcą. Chce pozostać prawdziwy, czysty, aby poszukiwać bez uprzedzeń, aby pozostać otwartym, nie mieć żadnych przedwczesnych sugestii. Jego podejście to podejście człowieka skromnego. On szanuje swoją niezależność, lecz szanuje także niezależność każdego innego człowieka. Szanuje swoją boskość, ale szanuje również boskość całego wszechświata. Jego świątynią jest wszechświat – dlatego porzucił małe świątynie zbudowane przez człowieka. Jego świętym pismem jest cały wszechświat i dlatego zostawił święte pisma napisane przez ludzi. Powodem nie była jego arogancja, były nim pokorne poszukiwania. Buntownik jest tak niewinny jak dziecko”.

Osho

Od Wydawcy

Wielu z nas wciąż pamięta lata 60. ubiegłego wieku i ruch hippisowski czy – jak to pięknie nazwaliśmy – epokę dzieci kwiatów. Obecnie, w nowym pokoleniu narasta potrzeba, by zmierzyć się z przestarzałymi strukturami, zbuntować przeciwko brutalnym realiom gospodarczo-politycznym narzuconym przez korporacje, przywrócić znaczenie słowu „wolność”.

Każdy buntownik sprzeciwiający się systemowi powinien mieć w sobie świadomość tego, z czym walczy. Trzeba być dobrym obserwatorem, próbować rozumieć rzeczywistość, aby wypracować skuteczne metody podążania w kierunku nowej wizji świata, opartej na miłości i poszanowaniu wartości ludzkich. Buntownik bowiem nie przynależy do żadnego z istniejących systemów – religijnych, społecznych, politycznych. Żyje według własnych zasad.

Wizerunek Osho

O Autorze

OSHO – Charyzmatyczny mistrz duchowy pochodzący z Indii. Znakomity mówca swobodnie posługujący się zarówno wschodnimi tradycjami mistycznymi, jak zachodnią psychoterapią. Jego nauki dotyczą nie tylko indywidualnego poszukiwanie sensu, lecz także najbardziej palących spraw społecznych i politycznych.

Kocham cię człowieku, Raffi.

Sprawdź gdzie możesz kupić najtaniej

Osho – Żyj Według Własnych Zasad – Czym Jest Prawdziwy Bunt?

Jeśli chcesz, możesz dać wyraz swojej wdzięczności stawiając nam kawę.❤

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.