PSYCHOLOGIA KLUCZEM DO TWOJEGO ROZWOJU. 15 NAJLEPSZYCH CYTATÓW MISTRZA TEJ DZIEDZINY – C.G. JUNGA

Carl Gustav Jung – szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec, artysta malarz. Był jednym z twórców psychologii głębi, na bazie której stworzył własne koncepcje ujęte jako psychologia analityczna. Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze. Oto 15 świetnych cytatów C.G. Junga dzięki którym lepiej zrozumiesz psychiczną naturę ludzi.

„Łatwiej jest przeniknąć świat niż samego Siebie.”

C.G. Jung
O autorze

Carl Gustav Jung przyszedł na świat 26 lipca 185 roku w Kesswil w Szwajcarii. Idąc w ślady swojego dziadka i imiennika, Carla Gustava seniora, ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Bazylei. W 1900 podjął pracę jako asystent w Klinice Psychiatrycznej w Zurychu. Dwa lata później obronił doktorat a w 1905 habilitację. Został dyrektorem Kliniki. Prowadzi tam między innymi badania eksperymentalne w zakresie skojarzeń. W 1909 roku zrezygnował z pracy w klinice – rozpoczął praktykę prywatną, którą prowadził przez całe życie.

W 1907 roku po raz pierwszy spotkał się z Zygmuntem Freudem.

Spotkanie to rozpoczęło kilkuletni okres owocnej współpracy. W 1910 roku Jung został przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Drogi Junga i Freuda rozeszły się w 1913 roku. Jung opublikował wtedy książkę „Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii”, w której między innymi przedstawił swoją koncepcję libido. W 1921 roku opublikował pracę „Typy psychologiczne”. Kolejne lata poświęcił w dużej mierze na badania antropologiczne – analizując symbolikę odbywał wyprawy badawcze do Afryki, Azji i Ameryki. Badał wierzenia, mity, symbole. Efektem badań stało się wiele publikacji z zakresu antropologii kultury, religii, filozofii.

Przez całe życie prowadził ożywioną działalność popularyzatorską i dydaktyczną – podróżował z odczytami, prowadził seminaria i wykłady. Jednocześnie prowadził praktykę kliniczną. Zmarł w Zurychu 6 czerwca 1961 roku.

Podstawowe założenia

Jedną z bezpośrednich przyczyn rozejścia się dróg Freuda i Junga było kwestionowanie przez tego ostatniego absolutyzowanego przez Freuda czynnika seksualnego kształtującego naszą osobowość i zachowania. Według Junga energia seksualna stanowi tylko jeden z elementów libido rozumianej przez niego jako energia życiowa.

Nie kwestionował natomiast Jung pojęcia nieświadomości – co więcej dodał pojęcie nieświadomości kolektywnej wspólnej wszystkim ludziom. Zbiorowa nieświadomość jest swoistym rezerwuarem skumulowanych doświadczeń wielu pokoleń. Treść nieświadomości zbiorowej daje nam wgląd w świat myśli, pragnień, wyobrażeń naszych przodków. Elementem nieświadomości są „archetypu” – obrazy, symbole. Kopalnią archetypów są baśnie, mity. Jung zwrócił uwagę, że te same motywy powtarzają się w różnych kulturach. Przykładem takiego archetypu jest Stary Mędrzec uosabiający mądrość i doświadczenie życiowe. Inny przykład to Wielka Matka – dawczyni życia, karmicielka ale też mścicielka.

W zakresie struktury osobowości wskazał Jung na istnienie Ja prywatnego oraz tzw persony – maski prezentowanej przez nas innym ludziom. Persona jest przejawem adaptacji ego do środowiska społecznego, jest konieczna do życia w społeczeństwie. Gdy staje się zbyt silna pojawić się mogą pytania o własną tożsamość, zwątpienie w to kim się jest. Innym aspektem osobowości jest zdaniem Junga współistnienie pierwiastków męskich i żeńskich w obrębie osobowości. Anima stanowi żeński aspekt osobowości mężczyzn, podczas gdy animus to męski pierwiastek w kobietach. Odrzucenie przez mężczyzn własnej animy powoduje niedostępność emocjonalną, niewrażliwość na uczucia. Kobieta ignorując swój męski aspekt może stawać się nadmiernie zależna, uciekać w zaangażowanie w macierzyństwo.

W koncepcjach Junga bardzo ważne jest pojęcie ekstra i introwersji. Introwersja oznacza zwrócenie się ku sobie, ku swojemu wnętrzu. Osoba taka staje się niepewna, refleksyjna i ostrożna. Ekstrawertyk kieruje się w większym stopniu na zewnątrz, ku światowi. Warto zwrócić uwagę, że w koncepcji Junga kategorie te stanowią bieguny jednego wymiaru – obie tendencje stanowią części osobowości, które odnajdują jedność w Jaźni. Integrowanie sprzecznych tendencji, poszukiwanie pełni stanowi dla Junga proces trwający przez całe życie

15 NAJLEPSZYCH CYTATÓW C.G. JUNGA

„Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Kto wygląda na zewnątrz, śpi; kto zagląda do środka, budzi się.”

„Żadne drzewo nie wzrośnie do nieba, jeśli jego korzenie nie sięgają piekła.”

„Decydujące pytanie dla człowieka brzmi: czy jest związany z czymś nieskończonym, czy nie? To wymowne pytanie jego życia. Tylko wtedy, gdy wiemy, że rzecz, która naprawdę ma znaczenie, jest nieskończona, możemy uniknąć skupiania naszych interesów na daremności i na wszelkiego rodzaju celach, które nie mają prawdziwego znaczenia. Dlatego domagamy się, aby świat przyznał nam uznanie za cechy, które uważamy za dobra osobiste: nasz talent lub piękno. Im bardziej człowiek kładzie nacisk na fałszywe dobra i im mniej wrażliwości ma na to, co istotne, tym mniej satysfakcjonujące jest jego życie. Czuje się ograniczony, ponieważ ma ograniczone cele, czego rezultatem jest zazdrość. Jeśli zrozumiemy i poczujemy, że tutaj w tym życiu mamy już połączenie z nieskończonością, zmieniają się pragnienia i postawy ”.

„Zadaniem człowieka jest uświadomienie sobie treści, które wypływają z nieświadomości”.

„Zdobywamy zasługi i rozwój psychologiczny tylko poprzez zaakceptowanie siebie takimi, jakimi jesteśmy i bycie na tyle poważnym, by żyć życiem, które zostało nam powierzone. Nasze grzechy, i błędy są nam potrzebne, w przeciwnym razie jesteśmy pozbawieni najcenniejszych zachęt do rozwoju . ”

„Człowiek, który nie przeszedł przez piekło swoich namiętności, nigdy ich nie pokonał. O ile możemy to rozpoznać, jedynym celem ludzkiej egzystencji jest zapalenie światła w ciemności samego bytu. Wszystko, co nas irytuje w innych, może doprowadzić nas do zrozumienia siebie.”

„Gdzieś, na samym dnie własnej istoty, na ogół wiadomo, dokąd należy iść i co należy zrobić. Ale są chwile, kiedy klaun, którego nazywamy „ja”, zachowuje się w tak rozpraszający sposób, że wewnętrzny głos nie może wyczuć jego obecności ”.

„Najwyższym, najbardziej decydującym doświadczeniem jest bycie sam na sam ze sobą. Musisz być sam, aby dowiedzieć się, co Cię wspiera, kiedy stwierdzisz, że nie możesz się utrzymać. Tylko to doświadczenie może dać ci niezniszczalny fundament ”.

„To, czego w sobie nie konfrontujemy, spotkamy jako przeznaczenie”. 

„Nie żyjemy już z tego, co mamy, ale z obietnic. Już nie z teraźniejszości, ale w ciemnościach przyszłości, które, jak oczekujemy, w końcu przyniosą właściwy wschód słońca. Odmawiamy uznania, że ​​wszystko lepsze jest kupowane za cenę czegoś gorszego; że na przykład nadzieja na większą wolność zostaje zniweczona przez zwiększone zniewolenie przez państwo, nie mówiąc już o strasznych niebezpieczeństwach, na jakie narażają nas najwspanialsze odkrycia nauki. Im mniej rozumiemy tego, czego szukali nasi przodkowie, tym mniej rozumiemy samych siebie, a zatem z całych sił pomagamy okraść jednostkę z jej korzeni i przewodnich instynktów, tak aby stała się cząstką masy, rządzoną jedynie przez to, co Nietzsche nazwał duchem grawitacji ”.

„Potrzebujemy większego zrozumienia ludzkiej natury ponieważ … jedynym prawdziwym niebezpieczeństwem, które istnieje, jest sam człowiek … i nic nie wiemy o człowieku – jego psychika powinna być badana, ponieważ jesteśmy źródłem wszelkiego nadchodzącego zła.

„Psychopatologia mas jest zakorzeniona w psychologii jednostki”

„Ze zła przyszło mi wiele dobra. Zachowując ciszę, nie tłumiąc niczego, pozostając uważnym i akceptując rzeczywistość – biorąc rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chciałem – robiąc to wszystko, doszła do mnie niezwykła wiedza, a także niezwykłe moce, jakich nigdy wcześniej nie mogłem sobie wyobrazić.

„Z prawdziwie tragicznym złudzeniem, ci teologowie nie dostrzegają, że nie chodzi o udowodnienie istnienia światła, ale o niewidomych, którzy nie wiedzą, że ich oczy mogą widzieć. Najwyższy czas uświadomić sobie, że nie ma sensu wychwalać światła i głosić go, jeśli nikt nie może go zobaczyć. O wiele bardziej potrzebne jest nauczenie ludzi sztuki widzenia.”

Jeśli chcesz, możesz dać wyraz swojej wdzięczności stawiając nam kawę.❤

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego-świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

polecamy książki c.g. junga

Niech Światło Cię prowadzi. Gaja-San

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *